Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε το παρόν άρθρο με κάποια δεδομένα. Πρώτα απ’ όλα (όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενο άρθρο μας) η ταχύτητα λήψης μια πρότασης – σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να πλησιάζει πλέον η ώρα που θα επιτευχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης εντός δύο (2) μηνών. Δεύτερον, έχει αυξηθεί ο αριθμός των οφειλετών που στρέφονται προς το συγκεκριμένο νόμο και διαδικασία με σκοπό την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης των χρεών. Στα θετικά θα πρέπει να επισημανθεί επίσης, η γρήγορη ανταπόκριση πλέον τόσο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) στα ερωτήματα που θέτουμε για εξειδικευμένες περιπτώσεις, όσο και της ειδικής γραμμής τεχνικής εξυπηρέτησης Συμβούλων σχετικά με ζητήματα της πλατφόρμας. Τέλος, η εμπειρία των Συμβούλων από τη διαχείριση πολύ ειδικών υποθέσεων, έχει οδηγήσει στην εξειδικευμένη  γνώση τόσο για τη συμβουλευτική προσέγγιση προς τον οφειλέτη όσο και για τη χρήση της πλατφόρμας, που παραμένει σχετικά περίπλοκη για κάποιον που δε γνωρίζει.

Αυτό το τελευταίο την ίδια στιγμή, μας οδήγησε στο να γράψουμε το παρόν άρθρο, εφιστώντας την προσοχή των οφειλετών, προς αυτούς που δε γνωρίζουν ή νομίζουν ότι γνωρίζουν! Πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο είναι χειρότερο. Και στις δύο περιπτώσεις, το θύμα είναι οι επιχειρήσεις και ιδιώτες που απευθύνονται σε «γνώστες», πληρώνουν υπέρογκα ποσά και τελικά ανακαλύπτουν ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια ή έχει αφεθεί ημιτελής η οποιαδήποτε αρχική ενέργεια! 

Για να γίνουμε πιο σαφείς, έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νέων συνεργατών – πελατών μας οι οποίοι είχαν αναθέσει σε κάποιους «γνώστες» την διενέργεια όλων των απαιτούμενων εργασιών ώστε να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους στην ανωτέρω πλατφόρμα. Μετά από πέντε, έξι ή και οκτώ μήνες (!) ανακάλυψαν με τη συνδρομή μας, ότι παρά το ότι είχαν πληρώσει κάποια (πολλά σε αρκετές περιπτώσεις) χρήματα, είτε δεν είχε γίνει ποτέ αίτηση, είτε είχε πατηθεί απλώς το κουμπί «δημιουργία αίτησης» νομίζοντας (;) ότι αυτή είναι η υποβολή αίτησης και δεν είχε γίνει άλλη ενέργεια αρχικής υποβολής, είτε δεν είχαν συνυποβάλει τυχόν εγγυητές, ενήλικα εξαρτώμενα μέλη, σύζυγοι, ως όφειλαν, είτε είχαν αφήσει την αίτηση στο στάδιο «ανάκτησης στοιχείων» ή «συμπλήρωσης στοιχείων», μη γνωρίζοντας τι θα έπρεπε να κάνουν από εκεί και μετά, είτε συμπλήρωναν λάθος τα ανωτέρω δεδομένα (χωρίς έλεγχο σε υποθηκοφυλακεία κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο οφειλέτης να εγκλωβιστεί σε μια χωρίς επιστροφή λανθασμένη οριστικοποίηση της αίτησης με ολέθρια αποτελέσματα, είτε, είτε, είτε……

Ο κατάλογος μπορεί να γίνει πολύ μεγάλος αν γράψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν πέσει στην αντίληψή μας και οι οποίες δημιουργούν μια εντελώς λανθασμένη εικόνα για την όλη διαδικασία, η οποία ασφαλώς έχει «κενά», ασφαλώς θα μπορούσε να έχει καλύτερες και περισσότερες δικλείδες ασφαλείας ως προς την αντιμετώπιση των πιστωτών, ωστόσο, είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα.

Μπορεί να βρεθεί βιώσιμη λύση αρκεί να απευθύνεστε σε αυτούς που γνωρίζουν πραγματικά, που σας αποδεικνύουν εμπράκτως και σε κάθε βήμα τις ενέργειες που κάνουν και σας συμβουλεύουν κάθε στιγμή για την πιο συμφέρουσα λύση.