Στις 19 Απριλίου και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί Live ενημέρωση σχετικά με τον Κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής…