Οι κυρώσεις από τη Μη Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων αφορούν μεταξύ άλλων και την επιβολή…