Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε το παρόν άρθρο με κάποια δεδομένα. Πρώτα απ’ όλα (όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενο…