Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου με σκοπό την ενίσχυση του τομέα του…