Σε μια προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας, ξεκινούν άμεσα και για μικρό διάστημα οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που είναι…