Εντός του επόμενου μήνα, κατατίθεται και ψηφίζεται σχέδιο νόμου στο οποίο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και τρεις (ιδιαίτερα σημαντικές) αλλαγές στη λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν.473/2020. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Μέχρι τώρα, οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων (οι λεγόμενοι servicers), είχαν το δικαίωμα είτε να μη συμμετέχουν, είτε να καταθέτουν αντιπρόταση στο (απολύτως αντικειμενικό) αποτέλεσμα ρύθμισης που προκύπτει από τον αλγόριθμο, το υπολογιστικό εργαλείο. Τις περισσότερες φορές αυτή η αντιπρόταση (και πολύ περισσότερο η μη συμμετοχή στη διαδικασία), καθιστούσαν μη εξυπηρετούμενη εξ αρχής την οποιαδήποτε ρύθμιση λόγω των υψηλών δόσεων. Πλέον, η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους για τους ευάλωτους οφειλές, θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών (τράπεζες και Δημόσιο).

Ως ευάλωτοι οφειλέτες ορίζονται αυτοί με συνολικό εισόδημα έως 7.000 ευρώ συν 3.500 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο με ανώτατο όριο 21.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ συν 15.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ.

  1. Βελτιώνεται, ο αλγόριθμος (μαθηματικός τύπος επί της ουσίας που λαμβάνει υπόψη την πραγματική δυνατότητα πληρωμής σε συνδυασμό με την αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας) από τον οποίο προκύπτει το ύψος της διαγραφής οφειλών και κατ΄ επέκταση το ύψος της οφειλής που ρυθμίζεται μέσω του εξωδικαστικού, για το σύνολο των οφειλετών που έχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση και όχι μόνο τους ευάλωτους. Συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που επέρχονται, το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής από δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση μειώνεται επιπλέον έως και κατά 28% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη το επιτόκιο των. Έτσι οι δανειολήπτες θωρακίζονται από το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων που ισχύει διεθνώς. Το επιτόκιο σήμερα για τα χρέη προς τους χρηματοπιστωτικούς φορείς είναι euribor (3,8%-4%) συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές (συνεπώς το τελικό επιτόκιο πλησιάζει το 7%). Αυτό λοιπόν αλλάζει και γίνεται 3% σταθερό. Αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει σημαντικά στην μείωση των δόσεων, τόσο αυτών που θα προκύψουν από εδώ και στο εξής (άρα η ρύθμιση θα γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή), όσο και αναδρομικά για τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις και θα ανακουφίσει χιλιάδες οφειλέτες.