Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκινά από την Τετάρτη 12 Μαΐου, την εξέταση δανείων Επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.
Σκοπός του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων είναι να τεθεί στη διάθεση των Ελληνικών επιχειρήσεων, ένα επιπρόσθετο εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον επανεκκίνησης της οικονομίας, μετά τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης.
Το πρόγραμμα αφορά τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις και το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ, με την διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια.
Το 40% θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΤΕΑΝ με 0% επιτόκιο και το 60% θα αφορά χρηματοδότηση από Τράπεζα με μειωμένη εισφορά 0,36%. Θα υπάρχει δε, δυνατότητα περιόδου χάριτος 24-36 μηνών.
Σύντομα έρχεται και το πρόγραμμα χρηματοδότησης ειδικά Πολύ μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών/ Αυτοαπασχολούμενων (με τζίρο από 10.000€-200.000€), το οποίο θα αφορά ακόμα και νεοσύστατες επιχειρήσεις.